Tuesday, January 8, 2013

NiKimś

"Nikim Jesteś. Parą, która Pojawia się i znika.""Wiatr wiejedokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wieszskąd przychodzi i dokąd idzie..."
No comments:

Post a Comment